FBC ČPP Ostrava
Aktuální program týmů FBC Ostrava naleznete zde
Vize a cíle

VIZE, CÍLE A STRUKTURA FBC OSTRAVA

TŘI KLÍČOVÉ VĚTY

Společně za společným úspěchem.
Zvítězit můžeme pouze společně.
Jako jedna velká rodina, která drží vždy při sobě.

TŘI KLÍČOVÁ SLOVA KLUBU

SRDCE
SÍLA
TRADICE

DLOUHODOBÉ CÍLE, VIZE FBC OSTRAVA

1. Zisk titulu mistra ČR mužů a žen

založený na dlouhodobě kvalitní práci všech složek klubu
(nechceme „náhodně“ vyhrát jeden titul, chceme být schopní vyhrávat znovu a znovu)

2. Rozvoj mládeže

 • výchova hráčů a hráček pro nejvyšší soutěž mužů a žen
  (chceme vychovávat tak kvalitní hráče a hráčky, že zisk titulu mužů a žen budeme moci založit především na vlastních odchovancích, což musí výrazně ovlivňovat přemýšlení a fungování trenérů, hráčů i rodičů už od nejmladších kategorií)
 • maximální kvalita tréninkového procesu a vzdělání trenérů
  (pokud chceme být nejlepší, musíme trénovat nejlépe, což klade vysoké požadavky na přípravu tréninků a fundovanost trenérů)
 • rozvoj hráčů a hráček po sportovní i lidské stránce
  (nechceme vychovávat pouze kvalitní sportovce, ale také kvalitní lidi, což je určující pro chování a fungování jak trenérů, tak rodičů hráčů a hráček)
 • kvalitní náborový program pro naplněnost všech kategorií
  (jedním z hlavních motorů rozvoje je zdravá konkurence, takže potřebujeme mít dobře nastavený náborový program pro maximální naplněnost všech kategorií)

3. Klubová komunita

 • klub, trenéři, rodiče a hráči k sobě mají vzájemnou odpovědnost
  (klub, trenéři a rodiče jsou tu pro hráče – a hráči jsou tu naopak pro klub – odpovědnost je vzájemná, né jednostranná)
 • tvorba a dodržování kodexů trenérů, hráčů a rodičů
  (jak se k sobě chceme chovat, jak chceme vystupovat a jak ým způsobem chceme přemýšlet)
 • úzká spolupráce s kluby ve spádové oblasti:

SC Bohumín 98 – Igor Bruzl

Torpedo Havířov – Pavel Kotula

FBC Letka – Jiří Friedecký

Orca Krnov – Jiří Švacho

Horní Suchá – Petr Krucina

 • (chceme být přátelé, kteří posouvají florbal v celém regionu a podporují se, ne naopak)
 • zavedení interního klubového informačního systému/aplikace
  (chceme se vytrhout z facebooku, mít možnost sdělit informace vždy a všem, co nejjednodušší cestou)
 • provozování klubového fanshopu pro lepší možnost identifikace s klubem
  (jednotní hráči, ať vyrazí naše týmy kamkoliv, jasně identifikovatelní fanoušci)
 • větší provázanost hráčských a trenérských týmů napříč všemi kategoriemi
  (znám všechny ve svém klubu a mám zájem je znát, protože jsme rodina)

4. Zkvalitnění zázemí

 • Další zkvalitňování tréninkového zázemí a celého sportovního areálu
  (bazén, restaurace, venkovní workoutové hřiště, další tréninkové prostory)

STRUKTURA KLUBU

Práva a povinnosti jednotlivých pozic v klubu – ORGANIZAČNÍ TÝM FBC OSTRAVA

 • ROLF FRANKE
  • Generální manažer
 • Mgr. LUBOMÍR ŠIMON
  • Sportovní ředitel
 • KARIN VAVREČKOVÁ
  • Projektový a sportovní manažer
 • JAKUB ROBENEK
  • Šéftrenér
 • PAULÍNA HUDÁKOVÁ
  • Sekretář klubu
 • ADAM ZMRZLÍK
  • Marketingový a komunikační pracovník

Všechny pozice spolu velmi úzce spolupracují a společně vydávají rozhodnutí klubu.

Trenéři

 • trenéři klubu tvoří klíčovou součást a spojnici mezi organizačním týmem, hráči a rodiči
 • ve spolupráci s šéftrenérem a organizačním týmem se věnují nastavení a realizaci krátkodobých cílů tak, aby bylo dosaženo cílů dlouhodobých
 • fungování trenérů směrem k hráčům a hráčkám, k rodičům, k organizačnímu týmu a k okolí klubu podléhá společně vytvořenému kodexu trenérů

Hráči a hráčky

 • fungování hráčů a hráček směrem trenérům, k rodičům, k organizačnímu týmu a k okolí klubu podléhá společně vytvořenému kodexu hráčů

Rodiče

 • rodiče společně s trenéry vedou hráče a hráčky na jejich cestě ke sportovnímu a lidskému rozvoji – hráči od nich přebírají jejich vzorce chování a přemýšlení – rodiče a trenéři tedy musí být jednotní v tom, jak s hráči a  hráčkami komunikují, jak je hodnotí a co od nich vyžadují
 • fungování rodičů směrem k hráčům a hráčkám, k trenérům, k organizačnímu týmu a k okolí klubu podléhá společně vytvořenému kodexu rodičů.
Vize a cíle

VIZE, CÍLE A STRUKTURA FBC OSTRAVA

TŘI KLÍČOVÉ VĚTY

Společně za společným úspěchem.
Zvítězit můžeme pouze společně.
Jako jedna velká rodina, která drží vždy při sobě.

TŘI KLÍČOVÁ SLOVA KLUBU

SRDCE
SÍLA
TRADICE

DLOUHODOBÉ CÍLE, VIZE FBC OSTRAVA

1. Zisk titulu mistra ČR mužů a žen

založený na dlouhodobě kvalitní práci všech složek klubu
(nechceme „náhodně“ vyhrát jeden titul, chceme být schopní vyhrávat znovu a znovu)

2. Rozvoj mládeže

 • výchova hráčů a hráček pro nejvyšší soutěž mužů a žen
  (chceme vychovávat tak kvalitní hráče a hráčky, že zisk titulu mužů a žen budeme moci založit především na vlastních odchovancích, což musí výrazně ovlivňovat přemýšlení a fungování trenérů, hráčů i rodičů už od nejmladších kategorií)
 • maximální kvalita tréninkového procesu a vzdělání trenérů
  (pokud chceme být nejlepší, musíme trénovat nejlépe, což klade vysoké požadavky na přípravu tréninků a fundovanost trenérů)
 • rozvoj hráčů a hráček po sportovní i lidské stránce
  (nechceme vychovávat pouze kvalitní sportovce, ale také kvalitní lidi, což je určující pro chování a fungování jak trenérů, tak rodičů hráčů a hráček)
 • kvalitní náborový program pro naplněnost všech kategorií
  (jedním z hlavních motorů rozvoje je zdravá konkurence, takže potřebujeme mít dobře nastavený náborový program pro maximální naplněnost všech kategorií)

3. Klubová komunita

 • klub, trenéři, rodiče a hráči k sobě mají vzájemnou odpovědnost
  (klub, trenéři a rodiče jsou tu pro hráče – a hráči jsou tu naopak pro klub – odpovědnost je vzájemná, né jednostranná)
 • tvorba a dodržování kodexů trenérů, hráčů a rodičů
  (jak se k sobě chceme chovat, jak chceme vystupovat a jak ým způsobem chceme přemýšlet)
 • úzká spolupráce s kluby ve spádové oblasti:

SC Bohumín 98 – Igor Bruzl

Torpedo Havířov – Pavel Kotula

FBC Letka – Jiří Friedecký

Orca Krnov – Jiří Švacho

Horní Suchá – Petr Krucina

 • (chceme být přátelé, kteří posouvají florbal v celém regionu a podporují se, ne naopak)
 • zavedení interního klubového informačního systému/aplikace
  (chceme se vytrhout z facebooku, mít možnost sdělit informace vždy a všem, co nejjednodušší cestou)
 • provozování klubového fanshopu pro lepší možnost identifikace s klubem
  (jednotní hráči, ať vyrazí naše týmy kamkoliv, jasně identifikovatelní fanoušci)
 • větší provázanost hráčských a trenérských týmů napříč všemi kategoriemi
  (znám všechny ve svém klubu a mám zájem je znát, protože jsme rodina)

4. Zkvalitnění zázemí

 • Další zkvalitňování tréninkového zázemí a celého sportovního areálu
  (bazén, restaurace, venkovní workoutové hřiště, další tréninkové prostory)

STRUKTURA KLUBU

Práva a povinnosti jednotlivých pozic v klubu – ORGANIZAČNÍ TÝM FBC OSTRAVA

 • ROLF FRANKE
  • Generální manažer
 • Mgr. LUBOMÍR ŠIMON
  • Sportovní ředitel
 • KARIN VAVREČKOVÁ
  • Projektový a sportovní manažer
 • JAKUB ROBENEK
  • Šéftrenér
 • PAULÍNA HUDÁKOVÁ
  • Sekretář klubu
 • ADAM ZMRZLÍK
  • Marketingový a komunikační pracovník

Všechny pozice spolu velmi úzce spolupracují a společně vydávají rozhodnutí klubu.

Trenéři

 • trenéři klubu tvoří klíčovou součást a spojnici mezi organizačním týmem, hráči a rodiči
 • ve spolupráci s šéftrenérem a organizačním týmem se věnují nastavení a realizaci krátkodobých cílů tak, aby bylo dosaženo cílů dlouhodobých
 • fungování trenérů směrem k hráčům a hráčkám, k rodičům, k organizačnímu týmu a k okolí klubu podléhá společně vytvořenému kodexu trenérů

Hráči a hráčky

 • fungování hráčů a hráček směrem trenérům, k rodičům, k organizačnímu týmu a k okolí klubu podléhá společně vytvořenému kodexu hráčů

Rodiče

 • rodiče společně s trenéry vedou hráče a hráčky na jejich cestě ke sportovnímu a lidskému rozvoji – hráči od nich přebírají jejich vzorce chování a přemýšlení – rodiče a trenéři tedy musí být jednotní v tom, jak s hráči a  hráčkami komunikují, jak je hodnotí a co od nich vyžadují
 • fungování rodičů směrem k hráčům a hráčkám, k trenérům, k organizačnímu týmu a k okolí klubu podléhá společně vytvořenému kodexu rodičů.