Aktuální program týmů FBC Ostrava naleznete zde
Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu FBC Ostrava z.s.,

se sídlem Hladnovská 25/128, Ostrava – Muglinov, 71200

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KRAJSKÝM SOUDEM V OSTRAVĚ,L 3252

Jednatel Rolf Franke, svolává valnou hromadu na den

24. června 2021 v 17 hodin.

Valná hromada se koná v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení

2. Schválení programu členské schůze

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2020

4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2020

5. Zpráva o činnosti a rozvoji klubu pro nadcházející období

6. Naplánování další valné hromady

7. Diskuze

8. Závěr členské schůze

Přílohy:

  • Výroční zpráva za rok 2020,
  • Účetní uzávěrka za rok 2020

Těšíme se na Vás, FBC Ostrava

Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu FBC Ostrava z.s.,

se sídlem Hladnovská 25/128, Ostrava – Muglinov, 71200

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KRAJSKÝM SOUDEM V OSTRAVĚ,L 3252

Jednatel Rolf Franke, svolává valnou hromadu na den

24. června 2021 v 17 hodin.

Valná hromada se koná v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení

2. Schválení programu členské schůze

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2020

4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2020

5. Zpráva o činnosti a rozvoji klubu pro nadcházející období

6. Naplánování další valné hromady

7. Diskuze

8. Závěr členské schůze

Přílohy:

  • Výroční zpráva za rok 2020,
  • Účetní uzávěrka za rok 2020

Těšíme se na Vás, FBC Ostrava